فرم همکاری با تیم Brainhouse

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, mp4, docx, doc.
    فایل های خود را از قبیل فیلم ، عکس ، pdf و ... باحجم حداکثر 2MB ارسال کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .